בימים אלו נכנס לתוקפו החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א – 2011 ("חוק האריזות") של המשרד להגנת הסביבה. על פי החוק, כל אריזות המוצרים – ולא רק מכלי השתייה והנייר – ייאספו למחזור.

יש לציין כי שיטה זו פועלת באירופה זה למעלה מעשור והביאה לתוצאות מרשימות ביותר.

על פי הצעת החוק, כל היצרנים והיבואנים יחויבו עד שנת 2014 למחזר 60 אחוז ממשקל האריזות של המוצרים שמכרו או ייבאו בכל שנה. האחריות על תפעול מערכת זו היא בידי היצרנים. עליהם מוטלת החובה להקים את תשתית האיסוף והמחזור הזו ועליהם מוטלת האחריות לתפעולה והם הנושאים בעלויות הכרוכות בכך. היצרנים, המחויבים לעמוד בשעורי המחזור הקבועים בחוק, עושים לפיכך מאמצים בתחום הפרסום וההסברה וקוראים לתושבים לתרום את חלקם בהבאת הצנצנות ובקבוקי הזכוכית אל מוקדי האיסוף.

התושבים מצדם, נקראים למיין את הפסולת בביתם ולשאת אותה אל מוקדי האיסוף. על פי תחזית המשרד להגנת הסביבה, עד שנת 2015 כ 450,000 משקי בית צפויים לקחת חלק בפרוייקט ההפרדה הלאומי ולמחזר כ 350,000 טונות פסולת בשנה.

פרטים נוספים, באתר של ת.מ.י.ר.

חברת "קואלה" אינה מבצעת פינוי ואיסוף הפסולת למחזור

השארת תגובה