מיכל אצירה לזכוכית ללא פיקדון

מתקן מיחזור 1.5 מ”ק לזכוכית ללא פיקדון.

השארת תגובה