פירוק מחשב במפעל "אקולוגיה לקהילה מוגנת" כדוגמה לטיפול בפסולת אלקטרונית למחזור

את מוצרי האלקטרוניקה ניתן לפרק ולהשתמש במרכיבים למחזור.
חברת קואלה פתרונות מיחזור בע”מ מציעה דרכים יעילות לאיסוף הפסולת.

השארת תגובה