[vc_column_text width="1/1" el_position="first last"]

מהי פסולת אלקטרונית?

כל מכשיר חשמלי, יסיים את תפקידו כפסולת אלקטרונית.

מהם המפגעים הסביבתיים העלולים להיווצר כתוצאה מפסולת אלקטרונית?

  •  פסולת אלקטרונית הינה אחת מסוגי הפסולת העיקריים שלקדמה ולטכנולוגיה יש השפעה ישירה על קצב הגידול שלה
  • קצב זה מעורר דאגה מאחר וכמויות הפסולת האלקטרונית , לסוגיה, גדלה בהתמדה והיא נאמדת בסדרי גודל של עד פי שלושה מקצב הגידול שלהפסולת הביתית
  • יחד עם גידול בכמויות, קיימת הכרה בכך שלפסולת האלקטרונית קיים סיכון בריאותי שהולך וגדל כתוצאה מטיפול לקוי בפסולת זו
  • המתכות הנמצאות בפסולת האלקטרונית, בין היתר כספית, קדמיום, כרום ניקל, אבץ עלולות לגרום למפגעים סביבתיים. נהרות, מי תהום וקרקעות נמצאו מזוהמים במתכות גבוהות בערכים הגבוהים פי 1,000 מהמותר. בעת שריפות הפורצות באתרי פסולת  בהם הושלכה פסולת אלקטרונית עלולים להיפלט דיוקסינים, הידועים כמסרטנים
  •  מכשירים אלקטרוניים רבים דוגמת טלוויזיות, מקררים ומכונות כביסה הם בעלי נפח רב וסילוקם באתרי הטמנה תופס נפח הטמנה רב שהוא משאב במחסור. פסולת אלקטרוניקה מכילה מרכיבים שונים בעלי ערך כלכלי רב כדוגמת מתכות יקרות במעגלים מודפסים. עקב כך קיימת כדאיות למחזור פסולת זו

[/vc_column_text] [vc_column_text width="1/2" el_position="first"]

מיחזור פסולת אלקטרונית

[/vc_column_text] [vc_column_text width="1/2" el_position="last"]

כיצד מטפלים בפסולת אלקטרונית?

  • מכשירי החשמל מפורקים לרכיביהם השונים: פלסטיק, פח, אלומיניום, נחושת, כרטיסי מחשב, מעבדים, ספקי כוח וכו'
  • ישנם מקומות בהם הפירוק מתבצע ע"י אנשים עם צרכים מיוחדים
  • רכיבים מסוימים עוברים גריסה והפרדה אלקטרו-מגנטית לפי סוג החומר. לאחר מכן, כל סוג חומר מועבר למפעל מיחזור המתיך אותו למוצר חדש

למי ניתן לפנות?

[/vc_column_text] [vc_column_text width="1/1" el_position="first last"]

חברת "קואלה" אינה מבצעת פינוי ואיסוף הפסולת למחזור

[/vc_column_text]