מתקן איסוף סוללות

מיכל איסוף סוללות משומשות.
מתאים להצבה במשרד, בחנויות חשמל ובכל מקום שיש צורך לאסוף סוללות שיצאו משימוש.